04.06.2021

 GENEL KURULA ÇAĞRI

Veteriner Tavukçuluk Derneğinin 12.Olağan Genel Kurul toplantısı Şehit Ömer Halis Caddesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Sabri Dilmen Dershanesinde, 23.06.2021 tarihinde saat: 14.00’de

salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 30.06.2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması,
2) Başkanın açılış konuşması,
3) Divan heyetinin seçilmesi,
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması, 5) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,

6) Yönetim ve Denetleme Kurulları hakkında eleştiriler, 7) Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması,
8) Yeni bütçenin görüşülmesi,
9) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi,

10) Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi,

11) Kapanış

Önemle duyurulur

YÖNETİM KURULU