13. Olağan Genel Kurula Çağrı

Veteriner Tavukçuluk Derneği’nin 13.Olağan Genel Kurul toplantısı 03.05.2024 tarihinde saat: 14.00’de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Sabri Dilmen Dershanesi’nde salt çoğunlukla yapılacaktır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 17.05.2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem:
1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
2) Divan heyetinin seçilmesi.
3) Başkanın açılış konuşması.
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporunun Okunması.
5) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.
6) Yönetim ve Denetleme Kurulları hakkında eleştiriler.
7) Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması.
8) Üye aidatlarının görüşülmesi.
9) Yeni bütçenin görüşülmesi.
10) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi.
11) Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi.
12) Kapanış.

Önemle duyurulur
YÖNETİM KURULU