12. Genel Kurul

12. OLAĞAN GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Pınar SAÇAKLI
Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Ali ÇALIK
Genel Sekreter: Prof. Dr. U.Tansel ŞİRELİ
Sayman : Dr. Serdar ERTAŞ
Üye : Dr.Fethiye ÇÖVEN
Üye : Dr. Ö.Zeyyad MISIRLIOĞLU
Üye : Vet. Hek. Erdal ELMAS

DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Üye : Uzm.Vet.Hek. Mücteba BİNİCİ
Üye : Vet. Hek. Velican ÇELİK