11. Genel Kurul

Veteriner Tavukçuluk Derneği

11.nci Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Veteriner Tavukçuluk Derneği 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.Mayıs.2018 tarihinde saat 11.00’de Ankara Crown Plaza Oteli Anadolu Güneşi salonunda yapılmıştır.

Toplantı Öncesinde Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akan “Ulusal Salmonella Kontrol Programı” hakkında bir bilgilendirme sunumu yapmıştır.

Daha sonra tüm katılanlarla birlikte bir öğle yemeği yenmiş ve saat 13.30’da Genel Kurul Toplantısına geçilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı divan başkanlığı için Prof. Dr. Ahmet Ergün, Kâtip üyeliğine Dr. Asiye Dakman ve Veteriner Hekim Çağlayan Çay oybirliği ile seçilmişlerdir. Daha sonra Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları için saygı duruşunda bulunulmuş, İstiklal Marşı okunmuş ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme ilave bir madde olmadığının tespitinden sonra Başkan Prof. Dr. Mehmet Akan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, bilançoyu ve yeni dönem tahmini bütçesini sunmuş ve arkasından Dr. Serdar Ertaş Denetleme Kurulu Raporunu sunmuştur. Her iki rapor hakkında da herhangi bir görüş bildirilmesi olmadığından oylama yapılmış ve Yönetim ve Denetim Kurulları oybirliği ile ibra edilmişlerdir.

Gündemin daha sonraki maddesi gereğince yeni Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine geçilmiştir. Prof. Dr. Mehmet Akan Divan Başkanlığına bir öneride bulunarak yeni yönetim ve denetim kurulları için bir aday listesi sunmuştur. Başka bir aday olmaması üzerine söz konusu listede yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil üyeleri ve yedek üyeleri yapılan açık oylama ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

Seçilen yeni üyeler:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Erol Şengör

Ufuk Tansel Şireli

Serdar Ertaş

Pınar Saçaklı

Fethiye Çöven

Erdal Elmas

Hazel Aksoy

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ayşegül Eyigör

Asiye Dakman

Çağlayan Çay

Yusuf Uzun

Taner Çetin

Onar Koyuncu

İbrahim Arpacı

 

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Ayhan Filazi

Mücteba Binici

Velican Çelik

 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Metin Hadi Kelleci

Ahmet Yılmaz

A. Seçkin Kurtbeyoğlu

 

Yeni seçilen Yönetim Kurulu aralarında görev bölümü yapmışlar ve buna göre; Erol Şengör-Başkan,

Pınar Saçaklı-Başkan Yardımcısı,

Ufuk Tansel Şireli-Genel Sekreter,

Serdar Ertaş-Muhasip Üye,

Fethiye Çöven-Üye,

Erdal Elmas-Üye,

Hazel Aksoy-Üye