Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç

Sempozyum Değerlendirme Bildirisi

Veteriner Tavukçuluk Derneği 2019 yılı “Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları Sempozyumu-Salmonella Kontrol Programı ve Antimikrobiyal Direnç” konulu sempozyumu 01.Mart.2019 tarihinde Bilkent Otel Sakarya Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sempozyumumuza toplam 318 katılım olmuştur. Basının da yakından takip ettiği sempozyumumuza yerli ve yabancı olmak üzere 14 kuruluş sponsor olmuştur.

Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlamış müteakiben Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü ve dört adet sektörel sivil toplum kuruluşu (BESD-BİR, YUM-BİR, TÜRKİYEM-BİR ve EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ) başkanlarının açılış konuşmaları ile devam etmiştir.  

Sempozyumumuzda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daire Başkanı Mustafa Bebek “Türkiye’de Antibiyotik Kullanımı-Güncel Durum”, Ghent Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Moniek Ringenier “Antibiyotik Direnç Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Pınar Saçaklı “Kanatlılarda Bağırsak Sağlığının Önemi ve Antibiyotiklere Alternatif Doğal Büyütme Faktörleri”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan Filazi “Hedef Mikroorganizmalara Yönelik Geliştirilen Antimikrobiyal Yaklaşımlar”, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Sibel Kızıl “Salmonella Spp’lerde Antimikrobiyal Direnç”, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan veteriner Hekim Dr. Güzin Şahin “Türkiye’deki Ulusal Salmonellla Kontrol Programı Uygulamaları”, Fransız ANSES Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı Başkanı Dr. Laetitia Bonifait “AB’deki Ulusal Salmonella Kontrol Programı Uygulamaları” konularında bilimsel sunumlarını vermişler ve son olarak da Deneysel Tıp ve Fizyoloji Doçenti Oytun Erbaş “Popüler Söylemlerin Ölümcül Sonuçları” konulu bir söyleşi yapmıştır.

Sempozyum programı gece gerçekleştirilen Gala Yemeği ile son bulmuştur.

Tüm katılımcılarımıza, Sponsorlarımıza ve Konuşmacılarımıza Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yönetim Kurulu adına

Başkan

Prof. Dr. Erol Şengör 

 

BİLİMSEL PROGRAM

Türkçe PDF   İngilizce PDF

 

PROGRAM

Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları Sempozyumu

(Salmonella Kontrol Programı ve Antimikrobiyal Direnç)

Bilkent Otel 01.Mart.2019

09:30-10.30      Birinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gültekin Yıldız  (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı)

Saygı Duruşu

09:30-10:00      Açılış konuşmaları.

Prof. Dr. Erol Şengör (VTD Başkanı)

Dr. Sait Koca (BESD-BİR Başkanı)

İbrahim Afyon (YUM-BİR Başkanı)

M. Ülkü Karakuş (TÜRKİYEM-BİR Başkanı)

Prof. Dr. Rüveyde Akbay (Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı)

Bedri Girit (Ege İhracatçı Birlikleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı

Mümtaz Sinan (Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürü)

10:00-10:30     Türkiye’de Antibiyotik Kullanımı-Güncel Durum

Mustafa Bebek (Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Bşk.)

PDF (TR) - PDF (EN)

10:30-10:45      Kahve Arası

10:45-12:30      İkinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. U. Tansel Şireli (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı)

Antimikrobiyal direnç gelişimi

Dr. Moniek Ringenier (Ghent Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Epidemiyoloji Departmanı)

PDF (TR) - PDF (EN)

11:30-12:00      Kanatlılarda bağırsak sağlığının önemi ve antibiyotiklere alternatif doğal büyütme faktörleri

Prof. Dr. Pınar Saçaklı (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı)

PDF (TR) - PDF (EN)

12:00-12:30      Hedef mikroorganizmalara yönelik geliştirilen antimikrobiyal yaklaşımlar

Prof. Dr. Ayhan Filazi (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı)

PDF (TR) - PDF (EN)

12:30-13:00      Tartışma

13:00-14:00      Öğle Yemeği

14:00-15:45     Üçüncü Oturum-Panel Oturumu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

14:00-14:30     Salmonellaya özel antimikrobiyal direnç

Yrd. Doç. Dr. Sibel Kızıl (Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

PDF (TR) - PDF (EN)

14:30-15:00     Türkiye’deki Ulusal Salmonella Kontrol Programı uygulamaları

Dr. Güzin Şahin (Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı)

PDF (TR) - PDF (EN)

15:00-15:45      AB’deki Ulusal Salmonella Kontrol Programı uygulamaları

Dr. Laetitia Bonifait (Anses-Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Ajansı Ulusal Salmonella Referans Lab. Başkanı ve Kanatlı Ürünleri Hijyen ve Kalite sorumlusu)

PDF (TR) - PDF (EN)

15:45-16:30     Tartışma

16:30-16:45      Kahve Arası

16:45-17:30     Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Şengör (VTD Başkanı)

Bir söyleşi - Popüler Söylemlerin Ölümcül Sonuçları

Doç. Dr. Oytun Erbaş

19:00-23:00     Gala Yemeği

FOTOĞRAFLAR

 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç g
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç jpg
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç g
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç g
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç g
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç
 • Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları-Salmonella Kontrol Program ve Antimikrobiyal Direnç