Broiler sektöründe Gıda Güvenliği, Tüketici Beklentileri ve AB’ye İhracat Potansiyeli

PROGRAM

Morning Session

Opening

09.30

Prof. Dr. Ahmet ERGÜN

09.45

Minister of Agriculture and Rural Development

Sami GÜÇLÜ

10.00

Willem PENNING
Avrupa Komisyonu Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi Başkanı

Position of EU on GMO in feeds and legislative framework studies about feed additives. Understanding of food safety on broiler meat supplied to the market in EU.

a) Yemde GDO mevcudiyeti konusunda AB'nin durumu ve yem katkıları konusunda AB'nin yaptığı yasal çerçeve çalışmaları.
b) AB'de piyasaya arz edilen broiler eti konusunda gıda güvenliği anlayışı.


10.45

Kahve Arası

11.00

Eddy PIRON

Uluslatarası Hayvan Sağlığı Federasyonu Yem Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı

Regulations on new feed additives and their effects on poultry production and feed manufacturing.  

Consumer comprehension about broiler meat supplying to the market in EU.

a) Yeni yem katkıları yönetmelikleri ve kanatlı üretimi ile yem üretimi üzerindeki etkileri
b) AB'de piyasaya arz edilen broiler eti konusunda tüketici beklentileri


11.45

Dr. Gökalp AYDIN

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Şb. Md.

AB'ye uyumda mevcut yem yasasında benzerlikler ve Aykırılıklar (Similarities and differences of present feed laws on the adaptation to EU)

12.15

Discussion

12.45

Lunch

13.30 – 15.15 Afternoon Session

Chairman Prof. Dr. Ahmet ERGÜN

Doç. Dr. Erol ŞENGÖR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Türkiye'de broiler üretimi (Broiler meat production in Turkey)

Ülkü KARAKUŞ
TÜRKİYEM-BİR Başkanı

Türkiyede yem üretimi sorunları ve GDO'lu hammaddelerin Türkiye'de ve AB'de kullanım durumu (Problems of feed manufacturing in Turkey and Usage of feedstuffs of GMO origin in Turkey and EU).

Ömer GÖRENER
Banvit A.Ş. Genel Md.

Türk broiler sektöründe AB'ye ihracat potansiyeli (Export potential of Turkish broiler sector into the EU).

Dr. Sait KOCA
Beypi A.Ş. Gn. Md.

Türk broiler sektöründe gıda güvenliği ve tüketici hakları (Food safety and consumer rights on broiler sector in Turkey).

Musa ARIK
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Gn. Md. Hayvan Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı

Broiler sektörü açısından AB'ye uyum çalışmaları ve bu konuda kat edilen mesafeler (Harmonisation works regarding broiler sector and the progress made on this area until today).

15.15

Cafe break

15.30 – 16.30

Discussion