Avian İnfluenza Paneli

Avian Influenza Paneli – 2003

Avian İnfluenza ülkemizde bugüne kadar bildirimi yapılmamış bir hastalıktır. Ülkemiz kanatlı sektörü, AI konusunu 1999 yılında İtalya’da çıkan salgın sonrasında yoğun olarak konuşmaya başladı. Bu salgın ile birlikte ülkemizde de toplantılar düzenlendi ve konu detaylı olarak ele alındı. Tam unutulmak üzere olduğu bir anda Hollanda’da başlayan ve sonrasında Belçika ve Almanya’yı etkileyen Avian Influenza salgını ortaya çıktı ve çok ciddi önlemler alınmaya başlandı. Entegre firmalar, insan hareketlerini sınırlandırdı, uluslararası tavukçuluk fuarı ertelendi, gümrük kapılarında önlemler alındı.

Hollanda’da çıkan AI salgını sonrasında konunun daha detaylı incelenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması için resmi idare, sektör, serbest veteriner hekimler ve araştırma kurumlarının iyi organize olması gerekliliği ortaya çıktı. Bu birimlerin ortak hareketi ve konunun tartışılması için uygun bir ortam sağlamak amacıyla Derneğimiz 30.Mayıs.2003 tarihinde Ankara’da Avian Influenza panelini düzenledi. Bu panele Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Üniversite ve özel sektör temsilcileri katıldı. Panelde, öncelikle hastalık ile ilgili genel bilgiler verildi. Koruma ve kontrol önerilerinden sonra Bakanlık tarafından alınan önlemler ve yapılan/yapılacak çalışmalar özetlendi. Tartışma bölümünde özel sektör temsilcileri tarafından hastalıkla mücadele için Bakanlığın daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiği belirtildi ve biyogüvenlik önlemlerinin eksiksiz olarak uygulanması üzerinde duruldu.

Toplantıda ortaya çıkan önemli bir konu ise kanatlı sektörü, Bakanlık ve araştırma kurumlarının işbirliği halinde olması ve AI başta olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıklar ile ilgili çalışmaların koordineli bir şekilde yapılması gerekliliği oldu. AI gibi salgın hastalıklar sonrasında ortaya çıkan ekonomik kayıpların büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye’de kanatlı sektörünün bu kayıpları karşılayacak kaynaklarının sınırlı olduğu ve devlet desteğinin de olmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle Türkiye’ye hayvan ve hayvansal ürünlerin girişlerinin kontrol altına alınması ve ülke sınırları içinde hastalıkların yayılmasında rol oynayan hayvan hareketlerinin sınırlandırılması ve biyogüvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması ve uygulanması hastalıklardan korunmak için önemli işlemlerdir.

Toplantı ile ilgili özet bilgiler için tıklayınız