Derneğimiz /    Amacımız /    

Amacımız

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ

Veteriner Tavukçuluk Derneği’nin amacı, üyeler arasında bilimsel, sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak, kanatlı hayvanlar alanında çalışan bilim adamları ve teknik elemanların verimli çalışmalarını ve özlük haklarını korumaya yardımcı olmak, kanatlı hayvan türleri ile ilgili üretim ve üretim hijyeni, beslenme ve beslenme hastalıkları, hastalıklar, hastalıklardan korunma, genetik yapının ıslahı, besin teknolojisi ve besin hijyeni konularında bilimsel ve yasal çalışmalar yapmaktır. Bu alanda elde edilmiş ve edilecek verileri kamuya sözlü ve yazılı olarak iletmektir.