MEKTUP ANKARA

Veteriner Tıbbı Ürünler Yönetmeliğinin 37. Maddesi ve Kılavuz Yönetmeliği gereği
"MEKTUP ANKARA" yayını erişimi Veteriner Hekimlere yöneliktir.

Veteriner Hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz?