Management Releated Diseases,  Dr. T. H. Fabri (Hollanda), Dr. Brian Hodgets (İngiltere), Dr. Frans G. Davelaar (Hollanda)

Tavukçuluk Semineri

Bilkent Oteli-Ankara

2000.02.23-25

Veteriner Tavukçuluk Derneği                                     PROGRAM

 

1.Gün (23.Şubat.2000)

 

Saat

Konu

Sunucu

08.30 – 10.00

Canlı Güvenliği (Biosecurity)

Dr.H. Salish (Almanya)

10.00 – 10.15

Çay Arası

 

10.15 – 12.30

Bağışıklığı baskılayan viral enfeksiyonlar ve bağışıklıkta toksinlerin rolü

(Control of immunosuppressive viral infections and relation with immunity and toxins)

Dr. Andreas Hermann (Fransa)

12.30 – 14.00

Öğlen Yemeği

 

14.00 – 15.30

Ektoparazitler ve neden oldukları enfeksiyonlarla mücadele (Koksidiyozis)

(Ectoparasites, pest control and coccidiosis

Dr.H. Salish (Almanya)

15.30 – 15.45

Çay arası

 

15.45 – 17.00

Kanatlı hayvanlarda aşılamanın temel prensipleri

Dr. Andreas Hermann (Fransa)

17.00 – 17.45

Açık Tartışma

 

 

 

 

 

2.Gün (24.Şubat.2000)

 

08.30 – 10.00

Farklı kümes ve bakım koşullarında enfeksiyon riskleri

(Different type of poultry keeping and risk of infection)

Dr.H. Salish (Almanya)

10.00 – 10.15

Çay Arası

 

10.15 – 12.30

Kanatlıların önemli bakteriyel hastalıkları (Staphylococcus, Patorella, Coriza, mycoplasma, Enterobakteriler, ORT)

(Important bacterial diseases of poultry)

Dr. T. H. Fabri (Hollanda)

12.30 – 14.00

Öğlen Yemeği

 

14.00 – 15.30

Kuluçkahane ile ilgili problemler

(Hatchery related problems)

Dr. Brian Hodgets (İngiltere)

15.30 – 15.45

Çay Arası

 

15.45 – 17.00

Hindi Hastalıkları ve bakımı

(Turkey diseases and management)

Dr. Cliff Nixey (İngiltere)

17.00 – 17.45

Örnek alma ve monitör programları

(Sampling and monitoring)

Dr. Barth Leerdam (Hollanda)

 

 

 

 

3.Gün (25.Şubat.2000)

 

08.30 – 10.00

Kanatlılarda önemli viral enfeksiyonlar (IB, ND, Influenza)

(Important viral diseases; IB, ND, A. Influenza)

Dr. Frans G. Davelaar (Hollanda)

10.00 – 10.15

Çay Arası

 

10.15 – 12.30

Kanatlıların önemli viral enfeksiyonları ve bazı sendromlar

(IBD, CAV, Marek, Leucosis, EDS, MAS, Wet Litter syndrome) (Important bacterial diseases of poultry)

Dr. B. Kauwenhoven (Hollanda)

12.30 – 14.00

Öğlen Yemeği

 

14.00 – 15.30

Kanatlı hastalıklarının teşhisinde ELISA uygulaması ve önemi

(Interpretation of practical application of ELISA)

Dr. Barth Leerdam (Hollanda)

15.30 – 15.45

Çay Arası

 

15.45 – 17.45

Açık Tartışma

(Open discussion)